Riešenie dlhov, exekúcií a dražieb ...

D L H Y

S dlhmi nastáva problém v okamihu, keď strácate schopnosť ich splácať. Vaše vlastné peniaze Vám nepokryjú ich splátky. Je len krátka doba medzi tým, keď dlhy narastajú a dobou, kedy môžete prísť o svoj majetok.

Pokiaľ ste v situácii, že máte viac mesačných splátok, o ktorých strácate prehľad, môže po niekoľkých nezaplatených splátkach dôjsť k sankciám zo strany veriteľov. V momente keď dlhy nesplácate, veritelia môžu pristúpiť až k exekúciám. Následne sa Váš majetok, Vaša nehnuteľnosť môže stať predmetom dražby.

Zvážte preto lacnejšie skoré riešenie vyplatením dlhov. V prípade, že vaše dlhy už nestíhate splácať, ako možné riešenie môže byť ich konsolidácia, to v prípade, že máte viac pôžičiek, alebo kompletné oddlženie. Tu stojí za otázku, či vo svojej nehnuteľnosti chcete zostať alebo súčasná situácia to už nedovoľuje a je nutné riešiť oddlženie predajom samotnej nehnuteľnosti. V prvom prípade potom ponúkame produkt Spätný leasing, v tom druhom potom odkup nehnuteľnosti. Na komplexnú ponuku našich produktov sa môžete pozrieť pod odkazom Riešenie.

Alebo pre radu a pomoc vyplňte formulár a my Vám zavoláme späť.

E X E K Ú C I E

V prípade, keď máte exekúciu ste obmedzený s akýmkoľvek nakladaním so svojou nehnuteľnosťou či s jej predajom.

Exekúcia znamená, že prídete o svoju nehnuteľnosť či o družstevný byt. Exekúcia postupuje podľa vymedzených postupov, zákonov. Nehnuteľnosť, na ktorú je uvalená exekúcia, sa nesmie previesť na nikoho iného a taktiež s ňou nakladať. Návrh na exekúciu sa podáva exekútorovi alebo exekučnému súdu.

Preto je dôležité zavčasu sa obrátiť na odborníkov, ktorí Vám situáciu pomôžu vyriešiť. Odkladaním a neriešením problému sa dostávate do situácie, kedy Vám neustále rastú náklady spojené s exekúciou a v najhoršom prípade Vám hrozí aj dražba, tzn. úplná strata Vášho domova. V takomto prípade doporučujeme Vyplatenie exekúcií a dlhov. Nestrácajte čas a kontaktujte nás – stačí vyplniť formulár a my Vás budeme kontaktovať.

D R A Ž B Y

Ak Vám hrozí dražba, alebo dokonca je na Váš majetok už dražba vyhlásená, znamená to, že ste neboli schopní splatiť svoje dlhy veriteľom a Váš majetok bol zabavený v exekúcií. Aj dražbe je možné ešte zabrániť a to jedine skorou úhradou dlhov. Naším cieľom je vyplatenie záväzkov (dlhov) a zamedziť tak dražbe. Nehnuteľnosť sa bežne draží aj za ½ ceny. V prípade, kedy necháte dôjsť neriešenie dlhov tak ďaleko a prebehne dražba, môže nastať situácia, kedy vydražená čiastka nepokryje všetky dlhy a prídete tak o svoju nehnuteľnosť, ale pritom časť dlhov Vám zostane.

Oddlžovanie nehnuteľností

Máte dlhy, exekúcie, sudcovské alebo exekútorské zástavy na svoje nehnuteľnosti? Chcete oddlžiť nehnuteľnosť dlhodobým úverom alebo pôžičkou a neprísť o svoju nehnuteľnosť? Potrebujete znížiť splátky vašich existujúcich úverov? Oddlženie nehnuteľnosti je tým najlepším riešením!

Výkup všetkých druhov nehnuteľností

Máte záujem výhodne a spoľahlivo predať Vašu nehnuteľnosť? Chcete zjednodušiť predaj Vašej nehnuteľnosti a nemáte čas nehnuteľnosť ponúkať prostredníctvom realitných kancelárií? Preferujete rýchle jednanie s kapitálovo silným partnerom?
Pre záujemcov o výkup nehnuteľnosti je k dispozícii online formulár, ktorý vyplňte a my Vás budeme kontaktovať. Alebo zavolajte na naše kontaktné číslo 0948 195 172, 0918 800 080.