Oddlženie a výkup všetkých druhov nehnuteľností - rýchlo, profesionálne, bezpečne...

Finančná hotovosť alebo záloha

Finančná hotovosť zabezpečená nehnuteľnosťouFinančné zálohy poskytujeme klientom spravidla vo výške do 100.000 Eur. Finančná hotovosť alebo záloha zabezpečená nehnuteľnosťou je rýchlym a bezpečným riešením pre majiteľov nehnuteľností, ktorí potrebujú rýchlo získať väčšiu finančnú hotovosť, nemajú možnosť získať peniaze od banky a podmienky nebankových spoločností sú pre nich nevýhodné. Finančnú hotovosť alebo zálohu v prípadoch oddlženia alebo odkúpenia nehnuteľnosti poskytujeme bez úrokov a poplatkov. Zaťažená nehnuteľnosť nie je prekážkou poskytnutia finančných prostriedkov. Častým dôvodom pre získanie finančnej hotovosti alebo zálohy zabezpečenej nehnuteľnosťou sú problémy s exekúciou, dražbou alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.

Princíp poskytnutia finančnej hotovosti

Základným predpokladom na strane klienta, ktorý požiada o hotovosť zabezpečenú nehnuteľnosťou je vlastníctvo nehnuteľnosti. Pri poskytnutí finančných prostriedkov alebo zálohy sa s klientom dohodneme na presnom postupe ďalšej spolupráce. Klient má možnosť nakladať so svojou nehnuteľnosťou podľa vzájomne dohodnutých podmienok a naďalej užívať svoju nehnuteľnosť. Finančnú hotovosť alebo zálohu v prípadoch oddlženia alebo odkúpenia nehnuteľnosti poskytujeme bez úrokov a poplatkov.

Pre koho je vhodná hotovosť zabezpečená nehnuteľnosťou

Táto služba je určená pre klientov, ktorí rýchlo potrebujú väčšiu finančnú hotovosť, ktorú si nemôžu obstarať na bankovom trhu a nemôžu alebo nechcú svoju situáciu riešiť predajom nehnuteľnosti. Častým dôvodom pre získanie finančnej hotovosti zabezpečenej nehnuteľnosťou sú problémy s exekúciou, dražbou alebo potreba oddlžiť nehnuteľnosť.

Prečo je pre Vás výhodná hotovosť zabezpečená nehnuteľnosťou

Peniaze vo vysokej výške môžete získať bezpečne už do niekoľkých dní. Naša spoločnosť Vám rýchlo, poskytne bezplatné poradenstvo aj kompletný právny servis pri uzatváraní zmlúv. Zastúpime Vás pri jednaní s Vašimi veriteľmi a ďalšími subjektmi. Vďaka tomu, že máme k dispozícii kvalitné právne služby vo vlastnej réžii, sme schopní v krátkom čase vyriešiť väčšinu i zdanlivo neriešiteľných právnych problémov súvisiacich s poskytnutím hotovosti alebo oddlžením nehnuteľnosti.

Podmienky poskytnutia hotovosti zabezpečenej nehnuteľnosťou

  • Záujemca o hotovosť zabezpečenú nehnuteľnosťou musí byť majiteľom bytu alebo rodinného domu.
  • Záložné práva, zástavy, vecné bremená, exekučné konanie a ďalšie právne nezrovnalosti nie sú prekážkou poskytnutia hotovosti.
  • Poskytnutie hotovosti je možné u nehnuteľností a bytov v osobnom vlastníctve, ako aj u družstevných bytov.
  • Všetky potrebné podklady, dokumenty, zmluvy a vybavovanie na úradoch vybavíme za Vás.
  • Ak máte záujem o poskytnutie finančných prostriedkov zabezpečených nehnuteľnosťou, kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo osobne v našej kancelárii.
Pre záujemcov o naše služby je k dispozícii online formulár. Po jeho vyplnení Vás budeme kontaktovať. Alebo zavolajte na naše kontaktné číslo 0948 195 172.