Oddlženie a výkup všetkých druhov nehnuteľností - rýchlo, profesionálne, bezpečne...

Postup pri oddlžení alebo výkupe nehnuteľnosti

peniaze za nehnutelnosťSpolupráca s našimi klientmi spravidla prebieha v nasledovnom postupe:

1. krok: Zoznámenie a analýza

Klient (záujemca o oddlženie alebo výkup nehnuteľnosti) sa s nami skontaktuje prostredníctvom telefónu alebo emailu. S klientom sa dohovoríme na osobnom stretnutí, počas ktorého analyzujeme jeho potreby a ciele, klient nám na stretnutí poskytne k nahliadnutiu potrebné dokumenty.

2. krok: Obhliadka a stanovenie spoločného postupu

Náš zodpovedný pracovník vykoná ohliadku klientovej nehnuteľnosti, prezrie doplňujúce doklady a navrhne klientovi postup pri oddlžovaní nehnuteľnosti. S klientom sa dohodneme na spoločnom postupe pri výkupe nehnuteľnosti, oddlžení nehnuteľnosti, vyplatení zálohy, vyplatení veriteľov a pod. S klientom sa dohodneme na spôsobe a termíne vyplatenia dlhov, dražby, exekúcie, kúpnej ceny atď..

3. krok: Vyrovnanie dlhov klienta a oddlženie nehnuteľnosti

S klientom uzavrieme dohodu v súvislosti s realizáciou dohodnutého spoločného postupu.
V dohodnutom rozsahu uhradíme Vaše záväzky, vyriešime exekučné a dražobné konania, zastúpime Vás pri jednaní s veriteľmi a úradmi (katastrálny úrad, spoločenstvom vlastníkov bytov, dodávateľmi médií atď.).
Zrealizujeme samotné oddlženie, predaj alebo odkúpenie nehnuteľnosti.

Následnosť jednotlivých krokov sa môže líšiť v závislosti od charakteru jednotlivých obchodných prípadov.
Pre záujemcov o naše služby je k dispozícii online formulár. Po jeho vyplnení Vás budeme kontaktovať. Alebo zavolajte na naše kontaktné číslo 0948 195 172.